OGRENCİ BELGELERİ

Açık Lise Dilekçe Örnekleri

YETKİLİ MAKAMLARA VERİLEN YA DA GÖNDERİLEN DİLEKÇELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereği;;

 1. Mutlaka Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası  olmalıdır,
 2. Mutlaka İş veya ikametgâh adresinin yazılması gerekir,
 3.  Faks, yada mail yolu ile gönderilen dilekçeler işleme konulmaz.

Yukarıdaki şartlara uymayan dilekçeler müdürlüğümüz tarafından işleme konulmaz. Belli başlı işler için tarafımızdan hazırlanmış dilekçe örneklerini aşağıdaki bağlantılardan alabilirsiniz.  Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunu için tıklayınız.

1. AÇIK LİSE ÇIKMA BELGESİ İSTEĞİ DİLEKÇESİ

Açık Öğretim Lisesinden mezun olan öğrencinin diploma hazırlanıncaya kadar diploma yerine kullanabileceği bu belge 6 ay geçerlidir. AÖL Müdürlüğünden Çıkma Belgesi alabilmek için VAKIFBANK, ZiRAAT BANKASI yada HALK BANKASI’nın herhangi bir şubesine,T.C. Kimlik Numarasına 10 YTL diploma harcının  yatırıldığına dair banka dekontu (1 nüsha), T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi ve Çıkma Belgesi istek dilekçesiyle şahsen veya posta yolu ile AÖL Açıköğretim Lisesi Müdürlüğü Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) Teknikokullar/Ankara adresine başvurulması gerekmektedir. Eğer Çıkma Belgesini öğrenci vekili alacak ise; noterden vekaletname ve diğer evrakların eksiksiz olarak vekilin elinde bulunması gerekmektedir. Eksik evrak ve faks yolu ile yapılacak olan başvurular kesinlikle işleme alınmamaktadır.

 (DOC) Çıkma Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.

 (PDF)  Çıkma Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.

2. AÇIK LİSE DİPLOMA İADE İSTEĞİ DİLEKÇESİ

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının internette açıklanmasının ardından yaklaşık 2 ay sonra, mezuniyet koşullarını sağlayan ögrencilerin diplomaları müdürlükçe basılarak illerdeki irtibat bürolarına gönderilir. Öğrenciler diplomalarını buralardan alırlar. Ancak süresi içerisinde diplomasını almayan öğrencilerin diplomaları Açık Öğretim Lisesine geri gönderilir.

Bu durumda iken diplomasını almak isteyen öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi AÖL Müdürlüğüne bu dilekçe örneği ile başvurması gerekmektedir.

 (DOC) Diploma İade İsteği dilekçe örneği için tıklayınız.

 (PDF) Diploma İade İsteği dilekçe  örneği için tıklayınız.

3. AÇIK LİSE DİPLOMA KAYIP DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Öğrencilerin daha önce Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomalarını kaybetmeleri durumunda öğrenci bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurması gerekmektedir.Öğrenci ayrıca dilekçenin ekinde herhangi bir gazeteye verilen zayi ilanı ve nüfus cüzdanı fotokopisinin mutlaka bulunması gerekmektedir.Söz konusu bu belge öğrencinin dışında başka biri tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan başvurular kati suretle  dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

 (DOC) Diploma Kayıp dilekçe örneğini için tıklayınız.

 (PDF) Diploma Kayıp dilekçe örneğini için tıklayınız.

4. AÇIK LİSE ÖĞRENCİ BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin Açık Lisede okuduğunu gösteren Öğrenci Belgesi almak istediği taktirde bir dilekçe ile Açık Öğretim Lisesi İrtibat Bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

Dilekçe örneklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 (DOC) Öğrenci Belgesi almak için dilekçe örneği.

 (PDF) Öğrenci Belgesi almak için dilekçe örneği.

 

 

5. ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Özellikle Öğrenci Belgesi alamayacak öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde ki durumlarını göstermek üzere belge talep etmeleri durumunda Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce bu belge düzenlenmektedir.Öğrenci Durum belgesi için öğrencilerin bir dilekçe ile İrtibat Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

Şu an itibari ile inter ortamında olmayan ve bu belgeyi talep eden öğrenciler, AÖL Açık Öğretim Lisesi  Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) Teknikokullar/Ankara adresine bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

 (DOC) Öğrenci Durum Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.

 (PDF) Öğrenci Durum Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.

6. TASDİKNAME ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

AÖL Açık Öğretim Lisesinden kaydını sildirerek Tasdikname Belgesini almak isteyen öğrencilerin bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

 (DOC) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.

(PDF) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.

DİKKAT!

 • Tasdikname belgesi,

1.      18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,

2.      18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.

 

Açık Öğretim Lisesinde Öğrencilik durumu Aktif olan öğrencilerin tasdikname belgesi, dönem sonu sınavlarının 1 ay öncesi veya 1 ay sonrası alınabilecektir. Bu süreler içerisinde tasdikname belgesi verilmez. Açık Lise Öğrencilik durumu Donuk veya Silik olan öğrenciler için bu durum geçerli değildir.

7. AÇIK LİSE TASDİKNAME KAYIP DİLEKÇE ÖRNEĞİ

AÖL Açık Öğretim Lisesinden ayrılarak tasdikname alan öğrencinin, tasdiknamesini kaybetmesi halinde bir dilekçe yazarak  Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe ekinde gazete ilanı yoksa, dilekçede gazete ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk bana ait olmak üzere, ifadesi mutlaka yer almalıdır. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Faksla yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

 (DOC) Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için tıklayınız.

 (PDF) Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için tıklayınız.

 

 

8. AÇIK LİSE TRANSKRİPT DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Bu belge öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren bir belgedir. Bu belgeyi talep eden öğrencilerimizin bir dilekçe ile İrtibat Bürolarına başvurması gerekmektedir.

Şu an için Açık Öğretim Liseleri İrtibat Büroları bu belgeyi düzenleyememektedir. Bu belge için öğrencilerimizin, Açık Öğretim Lisesi Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) Teknikokullar/Ankara adresine bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

 (DOC) Transkript dilekçe örneği için tıklayınız.

 (PDF) TransKript dilekçe örneği için tıklayınız.

 

9. MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN, AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE GEÇİŞ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

MAÖL Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitimine devam eden öğrenciler, isterlerse AÖL Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme dönemlerinde geçiş yapabilirler.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

 (DOC) dilekçe örneği için tıklayınız.

 (PDF) dilekçe örneği için tıklayınız.

 

10. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN, MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE GEÇİŞ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Açık Öğretim Lisesinde eğitimine devam eden öğrenciler, isterlerse MAÖL Mesleki Açık Öğretim Lisesine 1. dönem Yeni Kayıt  döneminde geçiş yapabilirler.

Dilekçe örneği aşağıdadır.

(DOC) dilekçe örneği için tıklayınız.

(PDF) dilekçe örneği için tıklayınız.

11. ÖĞRENCİNİN AÇIK LİSEDEN MEZUN OLDUĞUNA DAİR YAZI ÖRNEĞİ

Zaman zaman mezun olmaya hak kazanmış ancak, henüz çıkma belgesi ya da diploması basıma hazır hale gelmemiş öğrenciler için verilebilecek yazıdır. Çıkma ya da diploma yerine geçmemesine rağmen bazı kurumlar geçici bir süre için bu belgeleri talep edebilmektedirler.

Yazı örneği aşağıdadır.

 (PDF) mezun yazısı örneği için tıklayınız.

Bir önceki yazımız olan Açık Lise Öğrenci Kimliği başlıklı makalemizde öğrenci belgeleri ve Öğrenci Kimliği hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu yazıda 21 Yorum

 1. hatice Cevapla

  meraba bn aol 1. snıf 2. dönemdeyim ve maol geçiş yapmak istiyorum bunun için ne yapmam gerek lütfen biri cevap versin

 2. Arif Cevapla

  ben ilk okul 8.sınıfı bitirdikten hemen sonra açık liseye yazıldım ve ocak ayında sınava girdim.ben örgün eğitime geçmek istiyorumm 15 yaşındayım hiç genel lise okumadım bana yardımcı olurmusunuzzz lütfen ail gereklii

 3. kardelen Cevapla

  MAÖL geçiş dilekçesini nerden bulabilirim

 4. muhammet ali Cevapla

  mesleki açık liseden mezun oldum.üniversiteye kayıt yaptırmam için çıkma belgesi alacağım fakat çıkma belgesini almak için vereceğim dilekçede…(okulunuz………………………………………programında kayıtlı öğrencinizim)yazan yerdeki boşluğa ne yazacağım?

 5. ömer Cevapla

  merahaba açık lise 3. sınıf ögrencisiyim sorum kayıt yenilememi yaptıktan sonra sisteme giremiyorum (geçersiz işlem yaptınız.) yazıyor şifrem okul numaram vs. hepsini dogru giriyorum sebebi nedir acaba cevaplarsanız sevirim…

 6. ŞEYMA ÇAM Cevapla

  açıklise 3 dönem öğrencisiyim 18 yaşından dolayı 09/07/2014 de kayıt yenileyerek kredi artırım sınavlarına girdi. bu dönemden itibaren mesleki açık liseye devam etmek istiyorum. eğitimi verecek olan meslek lisesine giderek dilekçeyle nakil işleminin yapılmasını talep etmem yeterlimi .yoksa yeniden kayıt yenilemeyi tekrarlamam gereklimi selamlarımla E POSTAMA GÖNDERMENİZİ RİCA EDERİM

 7. sumeyye Cevapla

  Maöl öğrencisiyim..aöl geçmek istiyorum..ne yapmam gerekiyor bilmiyorum..yardımcı olun lütfen 🙁

 8. Buğra Cevapla

  Ya ben şimdi 2 dönem mesleki lise geçmek istiyorum olurmu 62 kredi var açık meselek gectimi zaman bunlarda sayılıyor ve gectimi zorunda geçiyor mu

 9. Ayşe Cevapla

  Merhaba ben Ayşe benim aol sayfama giriyorum ama sayfam açılmıyor üzgünüm sayfa açılmıyor yazısı çıkıyor benim ne yapmam lazım şifremi numaramı doğru giriyorum ama sayfa açılmıyor veri hatası diyor lütfen nolursunuz baba yardımcı olsanız benim toplam kredim {11}sizden haber bekliyorum

 10. Ayşe Cevapla

  Merhaba benim sizlere bi ricam olucak bana yardımcı olurmusunuz ya benim sayfam açılmıyor sayfama girince gizli hata oluştu yazısı çıkıyor benim ney yapmam lazım sınav tarihimiz{18.19}Mart’ta yapılacak ve benimde bu sınav için kaydım yapıldı yani benim bu sınav için ders seçimi de yapıldı {13}ders seçimi yapıldı sizlerden haber bekliyorum ben bu sayfaya çevaplarını gönderin

 11. Merve Cevapla

  Ben açık öğretime üye oldum bi kaç sınava girdim iş yerinden diploma örneği istiyorlar acaba diplomamı geri alabilir miyim yada aslı gibidir diye diploma verirlermi

 12. Ayşe Cevapla

  Merhaba 17 yaşında açık öğretim lisesine kayıt yaptırdım ama hiç bir sınava girmedim aradan 6 yıl geçti ehliyet için diplomamımı geri almam lazım yardımcı olur musunuz ?

 13. Gizem Cevapla

  Ben lise 3 deyim ilk defa aksama aldim fakat okulu nakil aldirmam lazim baska bir okuka bunu nasil yapabilirim acil cevap verin litfennn.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir